ตราหายต้องทำอย่างไร?

 

ที่มา  https://www.dbd.go.th/faq_detail.php?fa_id=85