บริษัทจำเป็นต้องจดทะเบียนตราของบริษัทด้วยหรือไม่?

ที่มา https://www.dbd.go.th/faq_detail.php?fa_id=207