มนุษย์เงินเดือน อยากลงทุน ไม่มีเวลา ทำไงดี

มนุษย์เงินเดือนหลายท่านอาจมองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยากเพราะติดปัญหาเรื่องของเวลาที่ต้องหาข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และเลือกจังหวะการลงทุนให้เหมาะสม แต่ปัจจุบันเราสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ไม่ยาก ซึ่งกลยุทธ์ง่ายๆ คือ การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average: DCA) หรือการลงทุนแบบสม่ำเสมอๆ ในยอดเงินลงทุนเท่าๆกันทุกงวด

กลยุทธ์การลงทุนในลักษณะนี้จะเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายได้ประจำทุกเดือน อีกทั้ง DCA จะเป็นการกระจายการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ กันตลอดปี โดยที่ไม่ต้องสนใจการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในขณะนั้น ในกรณีที่ลงทุนแบบ DCA ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจะส่งผลดีให้ผู้ลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าลงทุนในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น โดยสถิติการเลือกลงทุน DCA จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าการลงทุนเพียงครั้งเดียว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสร้างวินัยการลงทุนในรูปแบบ DCA โดยการใช้วิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติในจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน อย่างสม่ำเสมอ ขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และผู้ลงทุนสามารถตัดบัญชีได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ซึ่งสามารถเลือกได้หลายประเภทกองทุน อาทิ กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนประเภท LTF และ RMF เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การทำ DCA โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างวินัยในการลงทุนที่ดีที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเอาชนะข้อจำกัดการออมต่างๆ อาทิ การติดตามตลาด การพลาดการลงทุนจากการไม่มีเวลาทำรายการ รวมถึงข้อจำกัดของการไม่มีเงินลงทุนก้อนใหญ่ๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราพลาดการมีเงินออมในอนาคตโดยเฉพาะเก็บออมเพื่อจับจ่ายใช้สอยในยามฉุกเฉินและวัยเกษียณอายุ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

ที่มา http://sanook.com/