มาทำความรู้จักหุ้น IPO กันเถอะ

ถ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเช่นเดียวกันธุรกิจที่ต้องเดินด้วยเงินทุน ถ้าธุรกิจขาดเงินทุนขาดสภาพคล่องก็เท่ากับว่าธุรกิจไม่สามารถเดินต่อไปได้ เงินทุนจึงสำคัญ แล้วจะทำอย่างไรให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การนำบริษัทเข้ามาระดมเงินทุนในตลาดครั้งแรก หรือ IPO (Initial Public Offering) คือคำตอบ บทความนี้จะพาไปรู้จักกับ IPO คืออะไร สำคัญอย่างไร

หุ้น IPO คืออะไร

หุ้น IPO หรือ Inintial Public Offering คือ การนำเสนอขายหุ้นของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มีจุดประสงค์เพื่อการระดมทุนที่นอกเหนือจากการระดมทุนผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ปกติแล้วการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้คืนให้แก่ธนาคาร แต่ถ้าหากขายหุ้น IPO ให้ประชาชน บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแทน (หรือ อาจจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ) การนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้นสามารถกระทำได้โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriters) และต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ การเสนอขายหุ้น IPO นักลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆจากหนังสือชี้ชวนด้วยตัวเองให้ครบถ้วน เมื่อหุ้นได้รับจัดสรรไปยังสรรไปยังประชาชนเรียบร้อยแล้วก็จะถูกนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซื้อขายต่อไป

ข้อดีของการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์

คือ เงินที่ระดมทุนสามารถได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่าการขอกู้จากสถาบันการเงิน สามารถประหยัดต้นทุนทางด้านการเงินได้ค่อนข้างมาก สามารถนำเงินทุนได้มาขยายกิจการ ลงทุนต่อยิดธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดดมากขึ้น เหตุผลที่บริษัทต้องการเข้ามาระดมทุนในตลาดฯ ส่วนใหญ่แล้วมีจะแผนต้องการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งการจะนำหุ้นเข้าตลาดแล้วจะทำให้นักลงทุนเกิดความสนใจบริษัทจะต้องทำผลงานให้ดูมีอนาคตทั้งแนวโน้มของรายได้ แนวโน้มกำไร และศักยภาพของธุรกิจในอนาคตเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทั้งก่อน IPO และหลัง IPO ยิ่งบริษัททำตัวเลขผลตอบแทนต่างๆออกมาดี ก็จะยิ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย