ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

#ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ
1. e-Tax Invoice / e-Receipt
2. e-Filing / e-Withholding Tax
3. e-Payment

#ทุกท่านพร้อมรับมือระบบภาษีใหม่ อนาคตอันใกล้ไม่เกิน 3 ปี ระบบภาษีจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือยัง

1. ขายสินค้า ออกใบกำกับภาษีโดยระบบ eTax Invoice
> ข้อมูลจะถูกเก็บโดยระบบคอมฯ ทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ และ กรมสรรพากร (เข้าระบบทั้งหมดปี 63) ออกบิลย้อนหลังไม่ได้ การซื้อบิลปลอมจะหมดไป

2. จ่ายเงินระหว่างกัน ใช้ระบบ ePayment
> บิลที่ไม่มีการชำระเงินจริง จะใช้ไม่ได้

3. ธนาคารจะทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แทนผู้ประกอบการ พร้อมนำส่งภาษีให้กรมสรรพากร ผลคือกรมสรรพากรได้เงินทันที ไม่ต้องรอถึงวันที่ 7 แถมได้ข้อมูลทั้งฝั่งผู้รับและผู้จ่าย

ที่มา :: กรมสรรพากร