รายการจดทะเบียนมีอะไรบ้าง

ที่มา http://www.dbd.go.th/download/goodgov_file/ebook5812/mobile/index.html#p=55