สาเหตุการออกใบเพิ่มหนี้ หรือ ใบลดหนี้

 

 

ที่มา

http://www.rd.go.th/publish/57309.0.html