4 ข้อควรรู้ เมื่อเปิดร้านขายของใน Line Facebook และ Instagram

การเปิดร้านขายของไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสมัยนี้อีกแล้ว เพียงแต่มีรูปภาพ มีโซเชียลมีเดีย ก็ขายของกันได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้อง
สต็อกสินค้าแต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าขายของแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย วันนี้เราจะพามาหาคำตอบครับ

     1.การขายของผ่านทางเว็ปไซด์จะต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรง ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ ส.ค.บ. ให้ถูกต้องก่อนการดำเนินกิจการมิฉะนั้นจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาทจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ถูกต้อง

     2.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อ.ย. ไว้ให้ถูกต้องก่อนการจำหน่ายมิฉะนั้นจะมีความผิดขายอาหารที่มีฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือขายเครื่องสำอางโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ครบถ้วน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     3.การขายสินค้า Pre Order ในบางครั้งเป็นการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทย เช่นนี้จะต้องดำเนินการด้านภาษีที่ด่านศุลกากรให้ถูกต้องครับ มิฉะนั้นจะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีโดยจะต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน 5 เท่าของราคาสินค้า แต่หากขายสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่มีปัญหาใดๆครับ

     4.ขายของออนไลน์ อย่าลืมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากาภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเพื่อเสียภาษีด้วยนะครับ มิฉะนั้นจะโดนทั้งเงินเพิ่ม ทั้งเบี้ยปรับ เลยนะครับ