4 วิธีลดค่าใช้จ่ายในการผลิต สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

พื่อให้คุณได้เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน

การเริ่มต้นธุรกิจ Startups สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดเล็กนั้น บางครั้งคุณอาจต้องตัดสินใจในการเลือกจัดการในกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ ด้วยปัจจัยในเรื่องงบประมาณที่มีอย่างจำกัด สำหรับทีมงานเล็กๆ  ซึ่งอาจจะด้วยการเลือกวิธีการในการสร้างสรรค์ด้านการผลิตแทนการเลือกวิธีการรักษาทีมงานที่มีคุณภาพด้านธุรกิจของคุณไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงแค่ตัดในเรื่องของทีมงานด้านบุคคลกร แต่ทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถเลือกวิธีการที่คุณต้องจำกัดในส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตนั่นเอง

กุญแจสำคัญ คือการเลือกสร้างสรรค์วิธีการจัดการแบบเชิงรุกในการเริ่มต้นธุรกิจแบบก้าวหน้า   การหาวิธีการเพื่อจะลดต้นทุนในการผลิตมาเป็นอันดับแรก ก่อนที่งบประมาณของคุณจะหมดไป เป็นวิธีการทางเลือก เพื่อช่วยเพิ่มรูปแบบของธุรกิจกระแสเงินสดมากขึ้นในธนาคารให้ธุรกิจของคุณเดินต่อไปอย่างไม่สะดุด  เป็นการใช้วิธีการรูปแบบการจัดการเชิงรุกในการดำเนินการทางธุรกิจ โดยวิธีการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีการที่บริษัทชื่อดังจากทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น บริษัท Electronics และอย่างบริษัท  Samsung ที่ผลิตสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกของประเทศจีน  เป็นต้น

การผลิตอย่างมืออาชีพ

ถือเป็นการสร้างความตื่นตัวในกระบวนการด้านการผลิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่ดีและราคาไม่สูง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างมีศักยภาพ เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างการแข่งขันทางการตลาดได้เป็นอย่างดี ด้วย 4 ขั้นตอนเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการเชิงรุกด้านการผลิต สำหรับผู้ประกอบในธุรกิจขนาดเล็ก ดังนี้

1.การผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ในงบประมาณที่ต้องการ

ลำดับแรก คือการวางแผนด้านการผลิตด้วยการนำเสนอด้านความคิด สำหรับการดำเนินการที่ดีที่สุดในการเลือกผลิตภัณฑ์ ลำดับที่สอง คือ วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และลำดับสุดท้าย คือ วิธีการเลือกราคาที่ต้องการ เป็นการประมาณการในด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ คุณปรับแต่งในด้านการผลิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ต้นทุนที่ต่ำกว่า ดังนั้นอาจเลือกที่วัสดุทดแทน แต่คุณต้องพิจารณาอย่างมั่นใจในการผลิตที่มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เพื่อรองรับการผลิตและรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิต

2.การเริ่มต้นการ outsourcing

สำหรับด้านการผลิต In-house production บริษัทของคุณต้องทำหน้าที่ในการผลิตเองทุกอย่าง บางครั้งอาจจะตัดสินใจในการจ้างบริษัทอื่นแทนด้วยการ  outsourcing  แทนการผลิตเองทั้งหมดหรือบางส่วน กล่าวคือ การผลิตเองไม่ได้เป็นการยืนยันได้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตมีความคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับแนวคิดของผู้ประกอบการอาจมุ่งเน้นเกี่ยวกับการจ้างงานมากจนเกินไป จนลืมคำนึงถึงในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะผลิต  ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ และนอกจากนั้นยังเป็นผลให้ต้นทุนรวมของด้านการผลิตต่ำลงอีกด้วย

3. การทดสอบ การค้นหา เพื่อค้นพบรูปแบบการผลิตอย่างสร้างสรรค์

ความคาดหวังของคน เป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกทางหนึ่งให้เกิดแนวโน้มที่จะแสดงถึงจินตนาการ ที่คาดหวังกับผลิตภัณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จ มันอาจเป็นเรื่องที่จะพูดง่ายกว่าที่จะทำอย่างแน่นอน แต่ให้มองถึงด้านวัสดุธรรมดาที่สร้างสรรค์ออกมาอย่างเกินความคาดหวังและใช้วิธีการผลิตเป็นสำคัญเพื่อสร้างสรรค์การผลิตอย่างมีคุณภาพ  ลองเปิดกว้างในการมองหา ค้นหา นวัตกรรรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจให้เข้ามามีบทบาทมากที่สุด คือ หมายถึงการค้นพบในสิ่งใหม่ย่อมได้รับความน่าสนใจอย่างไม่คาดคิดให้เกิดขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์ในธุรกิจของคุณ

4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตในส่วนภูมิภาค

การสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ผลิตในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพในการผลิต สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของคุณ และยินดีที่จะร่วมสร้างสรรค์การผลิตสิ่งใหม่ๆในธุรกิจไปพร้อมกับคุณ อาจเกิดค่าใช้จ่ายมากว่าการทำงานร่วมกับโรงงานที่ราคาถูกกว่า แต่สิ่งที่คุณจะได้รับคือ การสร้างรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน เป็นการเชื่อมต่อของแหล่งหรือจุดต่างๆในการผลิตสินค้า ที่เริ่มต้นจากวัตถุดิบไปยังจุดสุดท้าย คือลูกค้า นั่นเอง

ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตในท้องถิ่นส่วนภูมิภาค ช่วยให้ความพยายามร่วมสร้างสรรค์การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสามารถสนับสนุนในการช่วยให้คุณประหยัดเงิน รวมถึงจุดที่สร้างความสะดวกและง่ายด้านการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคตด้านการผลิต  แต่อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนี้ สามารถที่จะพยุงให้คุณยืนอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันและผ่านไปได้ดี

ที่สุดแล้ว วิธีการในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ว่าจะการเลือก  Outsource ก็เป็นเพียงการใช้วิธีการในเรื่องลดค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตที่เกิดขึ้น  หากถึงเวลาที่คุณสามารถสร้างสรรค์การผลิตได้อย่างประสบความสำเร็จ ต่อไปในอนาคตในเส้นทางธุรกิจ คุณมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างมั่นคง ด้านการผลิตได้อย่างสมบูรณ์  คุณก็สามารถแสดงศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตด้านการผลิตได้เต็มกำลัง ด้วยทีมงานที่มีความพร้อมทั้งคุณภาพและศักยภาพในการผลิตในอนาคต

ที่มา: https://www.entrepreneur.com/article/281332