5คำถามนักบัญชีไทย “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อเข้าสู่อาเซียน”

สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA) และได้มีการประกาศระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น วันนี้เราได้คัดเลือก 5 คำถามที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถามเข้ามามากที่สุด เกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อเข้าสู่อาเซียน” มาเพื่อเป็นข้อมูลความรู้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

อ่านบทความนี้ Click