5 อย่างที่จดสิทธิบัตรไม่ได้ในประเทศไทย!!

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://idgthailand.com/royalty-fee/