จดทะเบียนบริษัท

/จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ทุกจังหวัด

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา9,500บาท

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 9,500 บาท ราคารวม VAT7% ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ 9,500 บาท *** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม หมายเหตุ *** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด ********************* สิ่งที่ลูกค้าได้รับ ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ ฟรี ตรายางหมึกในตัว 1 อัน ฟรี เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท) ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท รายงานการประชุมตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ [...]

By | 2018-12-02T18:47:10+00:00 December 2nd, 2018|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

รับจดทะเบียนบริษัท ปี2563

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ปี2563 รับจดทะเบียนบริษัท ปี2020 เริ่มต้นธุรกิจปี2563 รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย เปิดบริษัทปี2563 รับจดทะเบียนบริษัท ปี63 รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา รับจดทะเบียนบริษัท-ปี2563 ด้วยเศรษฐกิจที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง การสร้างธุรกิจเพื่อรองรับกับเศณษฐกิจโลกจึงมีความสำคัญ บริการด้าน รับจดทะเบียนบริษัท งานบัญชี ครบวงจร ก่อตั้งขึ้นจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้าน รับจดทะเบียนบริษัท ที่ยาวนาน โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่าน มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าของเรา ทำให้เราได้รับการยอมรับให้เป็นผู้จัดตั้งบริษัท และดูแลบัญชีให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เราดำเนินงานด้าน รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท อย่างมีระบบ และคำนึงถึงความถูกต้อง เราสามารถช่วยหาทางออกในการดำเนินธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จได้ โทร 083-622-5555 ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาดูกันตั้งแต่เริ่มแรกการเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง นอกจากนี้ยังลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 7 [...]

By | 2018-11-11T19:05:49+00:00 November 11th, 2018|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

รับจดทะเบียนบริษัท ปี2562

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ปี2562 รับจดทะเบียนบริษัท ปี2019 เริ่มต้นธุรกิจปี2562 รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย เปิดบริษัทปี2562 รับจดทะเบียนบริษัท ปี62 รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา รับจดทะเบียนบริษัท-ปี2562 ด้วยเศรษฐกิจที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง การสร้างธุรกิจเพื่อรองรับกับเศณษฐกิจโลกจึงมีความสำคัญ ผู้ประกอบการใหม่ โทรหาเราก่อนตัดสินใจเปิดบริษัท เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะช่องทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ แนะนำระบบบัญชี พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับสรรพากร เพื่อให้ปัญหาของท่านได้รับการแก้ไข ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดตั้งบริษัท เปิดบริษัทใหม่ รับจดทะเบียนบริษัท ที่ยาวนานกว่า 20 ปี เรารับประกันได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เราดำเนินงานด้าน รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท อย่างมีระบบ และคำนึงถึงความถูกต้อง เราสามารถช่วยหาทางออกในการดำเนินธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จได้ โทร 083-622-5555 ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาดูกันตั้งแต่เริ่มแรกการเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดในวันเดียวกันได้ [...]

By | 2018-11-11T19:18:05+00:00 November 11th, 2018|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

การพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

แนวทางในการพิจารณาอนุญาต การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสําหรับธุรกิจบางประเภท ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีคนต่างด้าวสนใจเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจประเภทที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยธุรกิจที่กําหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการบัญชีสอง หาก ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี บัญชีสาม หาก ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในการพิจารณาอนุญาตคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวจะพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลดีและผลเสียต่อประเทศไทย ในด้านต่างๆ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่น ผลดี ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น โดยที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้การยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีขั้นตอน ที่ง่าย ชัดเจน และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าวจึงได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสําหรับธุรกิจ บางประเภทในบัญชีสาม และประกาศให้ผู้ขออนุญาตรวมทั้งนักลงทุนได้ทราบเป็นการทั่วไป ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยกรอกข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 (แบบ ต.2) ซึ่งออกตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา [...]

จดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย

รูปแบบการจดทะเบียน ธรุกิจต่างชาติในไทย สำนักงานภูมิภาค สำนักงานสาขา สำนักงานผู้แทน การให้บริการกับบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม   สำนักงานผู้แทน สามารถให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ 5 ประเภทนี้เท่านั้น ( ห้ามทำอย่างอื่นที่นอกจากนี้ ) รายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ หรือ บริษัทในเครือ หรือในกลุ่มทราบ ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าของสำนักงานใหญ่ หรือ บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม ที่จำหน่ายแก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้า การหาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทยให้สำนกงานใหญ่หรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือ หรือในกลุ่มซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม ***** สำนักงานผู้แทนจะไม่มีรายได้  แต่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ สำนักงานสาขา ดำเนินกิจการได้เหมือนบริษัทในไทย มีรายได้ จัดทำงบการเงิน ยื่นส่งกรมพัฒ และ กรมสรรพากร เสียภาษีนิติบุคคลเหมือนบริษัทในไทย สิ่งที่ต้องทำเหมือนกัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเริ่มต้นกิจการ ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท เงินกู้ หมายถึง ภาระหนี้สินทั้งหมดของกิจการไม่ว่าธุรกรรมที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สิน จะกระทำในรูปแบบใดก็ตาม ต้องไม่เกิน 7 เท่าของเงินที่นำเข้ามา [...]

ทำบัญชีร้านค้าออนไลน์

ทำบัญชีร้านค้าออนไลน์ ต้องมีการลงทะเบียนรายงานรายได้ด้วย แม้บางรายมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ แต่ก็ต้องยื่นแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากร เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ ส่วนในรายที่มีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ก็จะต้องเสียภาษี และตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องทำการจดทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ก่อนที่จะเริ่มประกอบการด้วย เนื่องจากหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าแล้วไม่ส่งให้ หรือสินค้าที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าชำรุดเสียหาย จะได้มีการตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบการได้ ทำบัญชีร้านค้าออนไลน์ หากร้านค้าออนไลน์ฝ่าฝืน ไม่ไปขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงกับทาง สคบ. ตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อออกเครื่องหมายการจดทะเบียนให้กับผู้ประกอบการ หากฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ด้วย จดทะเบียนบริษัท SME จดทะเบียนบริษัท เอส เอ็ม อี ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท เอสเอ็มอี (อังกฤษ: Small and Medium [...]

By | 2018-07-13T01:04:30+00:00 April 11th, 2018|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments