จดทะเบียนออนไลน์กรุงเทพโควิด

/Tag: จดทะเบียนออนไลน์กรุงเทพโควิด

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา9,500บาท

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 9,500 บาท ราคารวม VAT7% ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว [...]

By | 2022-03-04T16:48:31+07:00 October 15th, 2021|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

รับจดทะเบียนบริษัท ปี 2564

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ปี2563 รับจดทะเบียนบริษัท ปี2020 เริ่มต้นธุรกิจปี2563 [...]

By | 2022-03-04T16:54:10+07:00 October 16th, 2019|บัญชีการเงิน|0 Comments

รับจดทะเบียนบริษัท ปี2563

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ปี2563 รับจดทะเบียนบริษัท ปี2020 เริ่มต้นธุรกิจปี2563 [...]

By | 2022-03-04T17:15:20+07:00 November 11th, 2018|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

รับจดทะเบียนบริษัท ปี2562

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ปี2562 รับจดทะเบียนบริษัท ปี2019 เริ่มต้นธุรกิจปี2562 [...]

By | 2022-03-04T17:15:21+07:00 November 11th, 2018|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

การพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

แนวทางในการพิจารณาอนุญาต การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสําหรับธุรกิจบางประเภท ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีคนต่างด้าวสนใจเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง [...]

By | 2022-03-04T17:15:22+07:00 July 6th, 2018|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

จดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย

รูปแบบการจดทะเบียน ธรุกิจต่างชาติในไทย สำนักงานภูมิภาค สำนักงานสาขา สำนักงานผู้แทน การให้บริการกับบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม   สำนักงานผู้แทน สามารถให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่ง [...]

By | 2022-03-04T17:15:23+07:00 July 6th, 2018|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

จดทะเบียนบริษัทดีไหม

จดทะเบียนบริษัทดีไหม ??? จดทะเบียนบริษัทดีกว่าบุคคลธรรมดาอย่างไร ? จดทะเบียนบริษัทกันทำไม ในเมื่อบุคคลธรรมดาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ ? จดทะเบียนบริษัทเพื่ออะไรกัน ? สำหรับเพื่อน [...]

By | 2022-03-05T09:44:40+07:00 July 4th, 2017|สาระธุรกิจ|0 Comments

การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท

 

By | 2022-03-05T09:46:05+07:00 June 19th, 2017|สาระธุรกิจ|0 Comments

รู้ไว้ก่อน แก้ไขได้ กรณีไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT ต้องเสีย VAT หรือไม่?

  1. ความนำ            การรู้กฎหมายนับว่าเป็นเรื่องยาก หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรแล้วก็นับว่าเป็นการยากยิ่งกว่า เพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเพื่อจะได้เข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการในรูปบุคคลธรรมดาจึงควรที่จะรู้ไว้ก่อนว่า นอกจากผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการตามมาตรา [...]

By | 2022-03-05T09:47:54+07:00 May 30th, 2017|สาระธุรกิจ|0 Comments